Hướng dẫn hệ thống nhiệm vụ [Phần II]

Đây là bài hướng dẫn tiếp theo của chuỗi hướng dẫn nhiệm vụ Royal Silkroad

Bài trước xem tại đây.

  3. Nhiệm vụ danh hiệu

  – Nhiệm vụ danh hiệu – Thanh tẩy I
  + Cấp độ yêu cầu : 60
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 5 Boss Băng chúa nhi (Thư tử băng chúa nhi)
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu Thiên tướng quân và 5x tái sinh phá hoàn.
  Continue reading “Hướng dẫn hệ thống nhiệm vụ [Phần II]”

  Chuỗi sự kiện chào mừng Open Beta

  Chuỗi sự kiện Open Beta

  Sự kiện : Đua top nhận thưởng

  Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 sáng ngày 13/04/2018

  – Yêu cầu:
  + Các nhân vật đạt cấp độ 90.
  + Các nhân vật không bị loại khỏi sự kiện.
  – Giải thưởng: Tổng 20 giải
  + 1 giải nhất: 3.000 silk, trang phục tuỳ chọn, heo vàng, thần đèn cấp độ 10.
  + 3 giải nhì: 2.000 silk, heo vàng.
  + 6 giải ba: 1.000 silk, heo vàng.
  + 10 giải tư: 500 silk. Continue reading “Chuỗi sự kiện chào mừng Open Beta”

  Hướng dẫn hệ thống nhiệm vụ [Phần I]

  Hệ thống nhiệm vụ của Royal Silkroad gồm 5 phần.

  1. Nhiệm vụ tân thủ

   – Nhiệm vụ tân thủ – Tiêu diệt thằn lằn :
   + Cấp độ yêu cầu: 6 ~ 16.
   + Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 20 Thằn lằn ma hoặc Thằn lằn quỷ
   + Phần thưởng nhiệm vụ: Thú nhặt đồ 7 ngày, 1.000 HP&MP,20x Cuộn giấy tăng tốc độ chạy, 10x Bùa dịch chuyển tức thời.

   – Nhiệm vụ tân thủ – Tiêu diệt loài ngựa
   + Cấp độ yêu cầu: 10 ~ 20.
   + Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 30 Quỷ mã hoặc Cuồng Quỷ mã.
   + Phần thưởng nhiệm vụ: 20x Bùa dịch chuyển phản hồi.

   – Nhiệm vụ tân thủ – Tiêu diệt thổ quỷ
   + Cấp độ yêu cầu: 14 ~ 24.
   + Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 40 Thổ quỷ.
   + Phần thưởng nhiệm vụ: 30x Bùa dịch chuyển phản hồi.

   Continue reading “Hướng dẫn hệ thống nhiệm vụ [Phần I]”

  Thông báo Alphatest RoySRO

  Trang chủ : http://roysro.com
  Open : In process
  Alpha test ngày : 29/03/2018 – Đủ D9 SOM trong shop A.Test (Trường An)

  💥 Thông Tin máy chủ : Free on Fee
  – Kinh nghiệm : 100%: 5 giờ, 50%: 2 giờ.
  – Map 90 D9 (SOM Upgrade able to SUN)

  * Rate máy chủ :

  – Rate kinh nghiệm : 5x
  – Rate item : 5x (Customize).
  – Rate Giả kim thuật : http://i.epvpimg.com/3kvcgab.png
  – Rate nghề nghiệp : 2x
  * Giới hạn :
  – Giới hạn : 2 account/PC.
  – Netcafe :∞ Account/IP (về sau sẽ có thông báo thêm).
  Continue reading “Thông báo Alphatest RoySRO”